На 30.11.2017 г. в София бе проведена конференция на тема 
10 години в ЕС: Актуални тенденции в терминологията, административния и медийния български език“ с организатори Местната служба на Генерална дирекция „Писмени преводи“ (ГДПП) на Европейската комисия (ЕК) в София и Българският езиков департамент на ГДПП на ЕК. Проблематиката на представените доклади беше свързана с развитието на българския език и българския писмен превод в европейските институции.  

Конференцията  беше продължение на ежегодните срещи на Българската езикова мрежа, изградена от Българския езиков департамент, и беше съфинансирана по проект Translating Europe. Тя обедини представители на преводаческите служби на ЕС, преводачески агенции, асоциации и преводачи от България, представители на академичните среди (преподаватели и студенти) и на националната администрация в България. 

На конференцията присъстваха 10 преподаватели и студенти от магистърски програми на ВТУ. Тъй като конференцията беше излъчвана и на живо по интернет, за да могат да участват по-голям брой заинтересовани лица, неуспелите да присъстват могат да се запознаят с докладите и чрез следните линкове: 

Част 1 - сесиите от 10 ч. до 12 ч. (link: https://youtu.be/I1iiRDi6Mig)

Част 2 - сесиите от 13 ч. до 14:30 ч. (link: https://youtu.be/JlTumR3oo8o)

Част 3 - сесиите от 15 ч. до края (link: https://youtu.be/D70uZg3d20Q)