Филологическият факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

кани студенти, докторанти и преподаватели

на  среща-разговор с г-жа Десислава Кръстева, представител на Местната служба към ГД “Писмени преводи“ на ЕК в София. Ще бъдат разисквани възможностите за преводачески стажове в Брюксел, както и въпроси, свързани със спецификата на превода в институционален контекст.  

Срещата ще се проведе на 14 декември 2017 г. от 14 часа в зала „Европа“.