доц. д-р Людмила Иванова

Данни за контакт

Ръководител на програмата

Телефон: (062) 618 360

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Ръководител на програмата

Катедра "Германистика и нидерландистика", каб. 544