доц. д-р Красимир Петров

Данни за контакт

Ръководител - френски език

Телефон: (062) 618 356

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Катедра "Романистика", каб. 547