доц. д-р Сийка Гочева

Данни за контакт

Ръководител - руски език

Телефон: (062) 618 254

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Катедра "Руски език", каб. 550